هوشمندسازی

TDIP

راهکار پردازش هوشمند داده‌های ترافیکی

با توجه به اینکه ۵۵ درصد مردم دنیا در مناطق شهری زندگی می‌کنند، تراکم ترافیک در این مناطق به یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرداری‌ها تبدیل شده است. شهرهای هوشمند، چشم‌اندازی بلندمدت برای مدیریت ترافیک، هم از طریق بهینه‌سازی زیرساخت حمل‌ونقل و هم از طریق کاهش تراکم دارند. برای نیل به هدف، PA-TDIP با پردازش بلادرنگ داده‌های ترافیکی، سرنخ‌های ارزشمندی برای برنامه‎‌ریزی ترافیک ارائه می‌دهد. درست مثل اکثر تحلیل‌ها در حوزه برنامه‌ریزی ترافیک، در اینجا نیز به معیارهای مبدا-مقصد (OD) نیاز است. بر این اساس، سازوکار PA-TDIP بر مبنای تعیین تقاضای آمدوشدها میان گره‌‌های مبدا و مقصد در شبکه، صورت می‌گیرد.