نوآوری کسب‌وکار

IVR

سیستم پاسخ‌دهی صوتی تعاملی

سیستم پاسخ‌دهی صوتی تعاملی (PA-IVR) یک راهکار سلف‌سرویس صوتی برای سرعت بخشیدن به راه‌حل‌یابی، بهبود مسیریابی و کاهش هزینه‌ها با استفاده از اتوماسیون است. این سرویس به شما کمک می‌کند تا مشتریانتان را به مسئول یا بخش مناسب در مرکز تماس خود هدایت کنید و پاسخ‌های ضبط‌شده برای پرسش‌های متداول را در اختیار آن‌ها قرار دهید. از PA-IVR همچنین جهت ایجاد منوهای چندگزینه‌ای برای تماس‌گیرندگان استفاده می‌شود؛ منوهایی که مشتریان با فشردن دکمه یا ارائه فرمان صوتی می‌توانند گزینه‌های مختلف آن را انتخاب کنند و به گروه پاسخگوی مربوطه، پیام‌گیر صوتی، شماره‌های تماس خارج از سازمان و یا منوهای دیگر هدایت شوند.