نوآوری کسب‌وکار

IR

سیستم گزارشگیری هوشمند

سیستم گزارشگیری هوشمند (PA-IR) با جمع‌آوری داده‌های عملیاتی از منابع گوناگون و تحلیل آن‌ها با استفاده از ابزارهای هوشمند، گزارش‌های اجرایی متنوعی در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد. با بهره‌گیری از این راهکار، اپراتورها می‌توانند به صورت بلادرنگ اطلاعات جزئی‌تری درباره خدمات و مشتریان خود به دست بیاورند.