نوآوری کسب‌وکار

IEM

سیستم مدیریت خطا و رخداد

سیستم مدیریت خطا و رخداد (PA-IEM) از یک رویکرد مدیریتی بهره می‌گیرد که متشکل از دو عملکرد کلیِ مدیریت خطا (IM) و مدیریت رخداد (EM) است با هدف ارائه یک سیستم مدیریتی همه‌جانبه و بی‌نقص. IM بر خودکار‌سازی جمع‌آوری ‌داده‌های وقایع، رخدادها و جریان‌ها از دستگاه‌های یک شبکه تمرکز دارد، در حالی که EM با نظارت و هشداردهی بلادرنگ سروکار دارد. این ویژگی‌ها، PA-IEM را به ترکیبی از جمع‌آوری و تحلیل بلادرنگ هشدارها و ارتباط رخدادها تبدیل می‌کند تا خطاها و الگوهای رفتاری مخرب را تشخیص ‌دهد.