رومینگ

فرمان از رومینگ

  • با کیفیت بالا و بدون درز رومینگ سرویس
  • افزایش رضایت مشتری و وفاداری
  • پشتیبانی از 2G / 3G / 4G-LTE با استفاده از SS7 و سیگنالینگ قطر
  • ارائه بهترین پوشش و کیفیت خدمات برای عازم ناحیه دور دست Roamers
  • پیام قابل تنظیم تحویل پلت فرم
  • پشتیبانی از سفید / لیست سیاه