Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.

Our Story

Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.

خدمات

خدمات مطلب حق بیمه
- ویدئو جذاب در تقاضا (VOD) بستر های نرم افزاری
- کنترل والدین پنل
- محیط زیست امن و قابل اعتماد برای کودکان
- فراهم می کند محیط زیست خنده دار و هوشمند به مطالعه و بازی

خدمات ارزش افزوده
- خدمات مطلب حق بیمه
- B2B، B2C و B2B2C راه حل
- پشتیبانی از SMSS، مطالب صوتی و تصویری بر اساس

خدمات ارزش افزوده
- ابر اس ام اس خدمات
وب-بر اساس سیستم برای ارسال / دریافت SMS
از طریق اینترنت، ارائه UI و خدمات وب
- آسان و رابط گرافیکی کاربر پسند
- خدمات بازاریابی پست الکترونیک
- نرم افزار موبایل تبلیغاتی بستر های نرم افزاری